Mitä kuuluu?

Mitä kuuluu?

”Moikka, mitä kuuluu?” kysyn henkilöltä, joka istuu yksin käytävällä. Saan vastaukseksi yllättyneen iloisen hymyn. Hän ei ollut kuullut näitä sanoja pitkään aikaan.

Tämä yksinkertainen kysymys, mutta tärkeä sellainen on välttämätön jokaisen henkilön  hyvinvoinnin kannalta. Se on osoitus aidosta halusta kuulla ja huomioida toista. Moni kiusattu voi esimerkiksi kokea olevansa täysin yksin, vailla tervehenkistä sosiaalista ympäristöä. YLEn (9.1.2019) julkaisemassa uutisessa kerrottiin, että joka kymmenes nuori kohtaa kiusaamista.  THL:n kouluterveyskyselyn (2018) mukaan taas 5,6 % 8.-9. luokkalaisista kertoi kokevansa kiusaamista vähintään kerran viikossa. Kiusaaminen voi ilmetä hyvin eri muotoina: fyysisenä, sanattomana tai sanallisena kiusaamisena joko kasvotusten tai esimerkiksi sosiaalisen median välityksellä. Tämän vuoksi tilanteisiin on välillä erittäin vaikeaa puuttua, ja siksi aiheesta onkin tärkeää puhua entistä avoimemmin.

Oli kiusaamisen muoto mikä tahansa, se jättää hyvin kipeitäkin jälkiä ihmiseen. Kiusaamisella on monen asteisia vaikutuksia yksilön mielenterveyteen – se voi johtaa muun muassa masennuksen tai ahdistuneisuushäiriön puhkeamiseen, jotka voivat pahimmillaan johtaa yksilön hengen riistämiseen. MIELI ry:n teettämän kyselyn mukaan joka kolmas 18 – 34 -vuotias on harkinnut itsemurhaa. Määrä on huolestuttavan korkea. Itsemurhien taustalla voikin usein olla syynä muun muassa yksinäisyys tai kiusaaminen. Tärkeimpinä keinoina vähentää itsemurhien riskejä ovatkin muun muassa puuttuminen sosiaaliseen eristäytymiseen, sekä henkisen tuen tarjoaminen sitä tarvitseville esimerkiksi ohjaamalla avun piiriin. 

Tänään 10.10. vietetään maailman mielenterveyspäivää, jonka kansainvälinen teema on tänä vuonna itsemurhien ehkäisy. Se tarkoittaa sitä, että vaikka itsetuhoisuutta ja sen lieveilmiöitä on ollut havaittavissa koko ihmiskunnan olemassaolon ajan, on keskustelu vielä lapsen kengissä. Voidaksemme puuttua yksilön itsetuhoisiin ajatuksiin, on meidän taattava jokaiselle turvallinen ympäristö, jossa on mahdollisuus mielekkäisiin kohtaamisiin muiden ihmisten kanssa. Jos jokainen voisi pysähtyä huomioimaan ympärillään olevia ihmisiä ja tukemaan kiusatuksi tulleita, sillä voi olla merkittäviäkin seurauksia. “Mitä kuuluu” voi pelastaa jonkun ihmisen elämän.


Aino Rytkönen