Suomeen tarvitaan kansallinen maksuton ehkäisy

Suomeen tarvitaan kansallinen maksuton ehkäisy

Jokaisella ihmisellä on oikeus rakkauteen ja seksiin – turvalliseen seksiin, ilman pelkoa ei-toivotusta raskaudesta tai seksitaudeista.

Vastuu sekä raskauden että seksitautien ehkäisystä on yksilöllä. Se on suuri vastuu, eritoten nuorille. THL:n raskaudenkeskeytystilastoissa yliedustettuina ovat sekä 20-24 -vuotiaiden että 25-29 -vuotiaiden raskaudenkeskeytysluvut.

Tämän lisäksi nuorille, erityisesti opiskelijoille, yli 13€ suuruinen kuukausittainen lisämeno esimerkiksi yhdistelmäehkäisypillereistä voi olla tuntuva, puhumattakaan siitä miten ehkäisyn hoitavat ne joille halvin vaihtoehto ei syystä tai toisesta sovi. Ehkäisyn taloudellinen taakka on myös epätasa-arvoista, sillä vastuu ehkäisyn hankinnasta kasautuu usein yksinomaan naisille.

Tähän on onneksi ratkaisu: kansallinen maksuttoman ehkäisyn järjestelmä nuorille. Jos valtio takaisi kaikille alle 25-vuotiaille nuorille maksuttoman ehkäisyn, olisi sillä sekä taloudellisia että inhimillisiä hyötyjä. Yksi raskaudenkeskeytys maksaa valtiolle Ylellä 2.3.2015 julkaistun jutun* mukaan Yhden abortin hinnalla saa vuodeksi e-pillerit kuudelle – miksi ehkäisy ei ole teineille ilmaista Suomessa? noin 1500€. Tällä hinnalla saisi vuodeksi maksuttoman ehkäisyn noin kuudelle hengelle. Jos vuotuiset raskaudenkeskeytykset saataisiin puolitettua, säästöillä voitaisiin tarjota noin 26 000 nuorelle ehkäisy. Näin voi olla, että pidemmällä aikavälillä kansallinen maksuton ehkäisy voisi tulla siis jopa halvemmaksi kuin raskaudenkeskeytykset.

Tällä hetkellä maksutonta ehkäisyä tarjoavat kymmenet kunnat Suomessa. Kuusi suurinta kaupunkia tarjoavat kaikki maksutonta ehkäisyä hieman eri järjestelmin nuorille. Kokemukset niin kaupungin kuin erityisesti nuorten osalta ovat olleet asiasta äärimmäisen positiivisia.

Suomeen on saatava kansallinen maksuttoman ehkäisyn järjestelmä nuorille, joka tarjoaa niin pitkäaikaisia ehkäisyvälineitä, kuin yhdistelmäehkäisypillereitä sekä kondomeja. Tämän myötä inhimillinen kärsimys vähenisi ja vastuu ehkäisyn hankinnasta tasa-arvoistuisi. Teko olisi myös omiaan palauttamaan nuorten luottoa yhteiskuntaan ja siinä tehtäviin päätöksiin.

Inhimillisen hyvinvoinnin ja mahdollisen talouden säästön lisäksi nykyinen maksuttoman ehkäisyn sirpalemainen jakelu asettaa nuoret eriarvoiseen asemaan. Ylellä 24.8.2019 julkaistu Fanni Kangasvierin artikkeli** Hallitus lupailee maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille, mutta sille ei ole vielä varattu euroakaan: ”Kuka palvelun tuottaa?” tarttuu erityisesti nuorten eriarvoisiin mahdollisuuksiin saada maksutonta ehkäisyä kotikunnasta riippuen: “Toisissa kunnissa ehkäisy tarjotaan 25-vuotiaaksi saakka, toisissa vain alle 20-vuotiaille lyhyitä aikoja. Joissain kunnissa maksutonta ehkäisyä ei taas tarjota lainkaan. Tämä asettaa nuoret eri arvoisiin asemiin, toteaa yleisterveyden vastaava lääkäri Minna Paavonsalo Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöstä.” Tämä on oikea ongelma. Olen täysin samaa mieltä THL:n erikoissuunnittelijan Anna Heinon kanssa, jonka mukaan “ilmaisen ehkäisyn edistämisen täytyy tulla valtiolliselta tasolta, vaikka myös kuntien omaa panostusta tarvitaan.”

Hallitusohjelmaan on kirjattu kokeilu alle 25-vuotiaiden maksuttomasta ehkäisystä. On ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokeilu toteutetaan ja toimiva mekanismi vakinaistetaan. Toteutusta tulee suunnitella yhdessä nuorten kanssa. Ajakaamme yhdessä valtakunnallista maksutonta ehkäisyä!

Lauri Hietanen on espoolainen sosialidemokraattinen nuori, jonka päämääränä on tasa-arvoinen maailma.